Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017-2018, Đoàn trường đã tổ chức Hội thi “Khi tôi 18”.